Gas lạnh – Dầu lạnh

Gas lạnh Taisei R22 13,6KG

1.724.000₫ 1.815.000₫

Gas lạnh Arkema R134 13,6KG

1.568.000₫ 1.650.000₫

Gas lạnh Arkema R410 11,3KG

1.306.000₫ 1.375.000₫

Gas lạnh Arkema R404 10,9KG

1.463.000₫ 1.540.000₫

Gas lạnh Arkema R22 13,6KG

1.411.000₫ 1.485.000₫

Gas lạnh Iceloong R134 13,6KG

1.411.000₫ 1.485.000₫

Gas lạnh Iceloong R22 13,6KG

1.359.000₫ 1.430.000₫

Gas lạnh Iceloong R32 3KG

366.000₫ 385.000₫

Gas lạnh Iceloong R407 11,3KG

1.306.000₫ 1.375.000₫

Gas lạnh Iceloong R404 10,9KG

1.306.000₫ 1.375.000₫

Gas lạnh Iceloong R410 11,3KG

1.097.000₫ 1.155.000₫

Gas lạnh Honeywell R134 13,6KG

2.247.000₫ 2.365.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: